Terapia Limbajului Online

Terapia limbajului online (telepractice) se adresează copiilor/adulţilor cu diferite tulburări ale limbajului care locuiesc în mediul rural sau în diferite locaţii în care nu există terapeuţi ai limbajului, copiilor/adulţilor aflaţi în altă ţară care doresc să îşi dezvolte abilităţile de comunicare în limba maternă şi care nu au acces de serviciile unui terapeut al limbajului în limba română. Studiile demonstrază că persoanele care au beneficitat de servicii de terapie a limbajului online au înregistrat acelaşi progres sau chiar un progres mai mare comparativ cu persoanele care au beneficiat de servcii de terapie a limbajului clasică (Blaiser, Behl, Callow-Heusser, White, 2013; Behl, et al 2015, Olsen, Fiechtl, Rule, 2012).

Şedinţele de terapie se desfăşoară în cadrul unor videoconferinte prin intermediul platformei Skype şi se bazează pe colaborarea terapeutului cu părinţii, aceştia devenind membri activi în procesul de recuperare al copilului atât în timpul şedinţelor de terapie, cât şi în afara acestora. Terapia  limbajului derulată online nu înlocuieşte terapia clasică, ci oferă o şansă la recuperare persoanelor care prezintă tulburări ale limbajului şi care nu au acces facil la aceste servicii.